Aplikację OpenVPN Client można pobrać z następujących źródeł:


OpenVPN dla systemu Windows - https://openvpn.net/community-downloads/

OpenVPN dla systemu Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=net.openvpn.openvpn&hl=pl

OpenVPN dla systemu iOS - https://apps.apple.com/pl/app/openvpn-connect/id590379981?l=pl

OpenVPN dla Mac OS X - https://tunnelblick.net/downloads.html


Przykłady konfiguracji aplikacji OpenVPN dla w/w systemów znajdziesz na naszej stronie w sekcji KONFIGURACJA