Czasami jest potrzeba aby edytować konfigurację .ovpn
Możemy to zrobić na 2 sposoby:

1. Przechodząc bezpośrednio do plików konfiguracyjnych .ovpn.
Domyślna ścieżka dla Windows to: C:\Program Files\OpenVPN\config
Pliki edytujemy w notatniku

2. Pliki konfiguracyjne możemy edytować bezpośrednio z klienta OpenVPN.
Uruchamiamy klienta OpenVPN, z rozwijanej listy wybieramy interesujący nas serwer VPN i następnie wybieramy
"Edytuj Konfigurację"


W odpowiedzi otrzymujemy: 


dev tap
remote nazwa_serwera_vpn
proto tcp-client
tls-client
ca root.crt
pull
auth-user-pass
persist-key
resolv-retry infinite
verb 3
script-security 2 system
auth-nocache
route-delay 2
redirect-gateway def1
route-method exe