Stały adres IP można zakupić razem z usługą VPN np: Plan VPN 200GB 90 dni + stały IP

Stały adres IP jest przypisywany do aktywnego konta VPN.


Do jednego konta VPN możemy przypisać 1 stały adres IP. 

Jeżeli potrzebujesz więcej adresów IP, powinieneś utworzyć i aktywować kolejne konta VPN.